Honorowe Obywatelstwo

Honorowe Obywatelstwo Gminy

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kietrz to dowód najwyższego wyróżnienia i uznania dla wybitnych osobistości oraz osób o wielkich zasługach dla miasta, szczególnych osiągnięciach, trwałym i niepowrarzalnym wkładzie w rozwój, historię, rozwijanie i sławę naszego miasta. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Radę Miejską od roku 1994.
 
 
28 maja 2009
 

Ks. Bp Prof. Jan Kopiec    
Za wybitny wkład wniesiony w utrzymanie kontaktów między Kietrzem, a diecezją Ołomuniecką, konsekwentne i pełne zaangażowania, uczestnictwo w życiu naszego miasta, a także za duchowe i modlitewne wsparcie jego mieszkańców.

25 maja 2006
 
 
prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek  
Za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne a przy tym za stałe utożsamianie się ze środowiskiem, z którego się wywodzi.
 
 
25 maja 2000
 
 
Olga Tokarczuk  

Za wybitne osiągnięcia literackie, cenionej przez znawców, za uporczywe poszukiwanie ,,jednostkowej osobności każdego człowieka" i opisywanie ,,jego bezradnosci w grze ze światem", przez czytelników lubianej za to, ze dla nich tworzy, przez mieszkańców Kietrza cenionej także za to, ze Jej Osoba łączy się z miastem.
 

 

Arnost Kubela     
Za wybitny wkład w rozwój współpracy gmin pogranicza polsko- czeskiego, a szczególnie za osobisty udział w przygotowaniu jednostki OSP Kietrz do udziału w turniejach OSP Polskich i Czech.   
 
23 listopada 1999
 

Franciszek Krótki     
Za szczególne osiagięcia sportowe i skuteczną promocję naszego miasta w kraju oraz pozytywną integrację społecznosci lokalnej.  
 
Andrzej Jasiński       
Za szczególne osiagięcia sportowe i skuteczną promocję naszego miasta w kraju oraz pozytywną integrację społecznosci lokalnej.     
 
9 czerwca 1998
 

Włodzimierz Laskowski        
W uznaniu za długoletnią, owocną pracę na terenie miasta Kietrza jak również za świadczoną pomoc w rozwoju jego infrastruktury oraz podjęcie się skutecznego kierowania jedną z największych firm aktualnie działających na terenie gminy Kietrz.   
 
Zbigniew Nasieniak   
W uznaniu za wybitne osiągnięcia związane z rozwojem gospodarczym miasta Kietrz przez systematyczny rozwój firmy, sponsorowanie różnych instytucji działających w gminie Kietrz oraz promowanie naszego miasta na zewnątrz.   
 
 
20 kwietnia 1994
 
 
prof. dr hab. Marek Gedl           
W uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie odkryć archeologicznych prowadzonych w okresie 25 lat na terenie miasta Kietrz i propagowanie w swoim bogatym dorobku naukowym w kraju i za granicą roli miasta Kietrz jako stanowiska archeologicznego.  
 
inż. Zbigniew Lesisz       
W uznaniu szczególnego zaangażowania w docieraniu do materiałów historycznych, ich kompletowaniu oraz opracowaniu całościowej syntezy dziejów Kietrza z uwzględnianiem najstarszych znanych dokumentów dotyczących Kietrza, a w szczególności herbów i dokumentu transakcyjnego z 1321 roku.