Aktualności

Szanowni Państwo ! Drodzy Mieszkańcy !

Ilustracja do informacji: Szanowni Państwo ! Drodzy Mieszkańcy !
Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Kietrzu:
 
Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miejskim w Kietrzu możliwa jest osobista wizyta w urzędzie i załatwianie spraw w zakresie:
- rejestracja stanu cywilnego,
- ewidencja ludności i dowodów osobistych,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji na usuwanie drzew i krzewów,
- infrastruktura telekomunikacyjna w pasie drogi.
 
Urząd Miejski w Kietrzu, do odwołania nie prowadzi bezpośredniej obsługi ogólnodostępnej dla mieszkańców.
Nadal, w Punkcie Składania Dokumentów dostępna jest skrzynka podawcza, do której należy składać pisemnie sprawy mieszkańców.
Do każdego pisma należy dołączyć dane kontaktowe (nr. telefonu, adres e-mail) celem ułatwienia kontaktu.
Kasa Urzędu jest czynna w czasie godzin pracy.
 
Wykaz numerów telefonicznych dostępny jest w zakładce: http://www.bip.kietrz.pl/10049/Urzad_Miejski/
Wykaz adresów e-mail referatów:
 
Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewniają telefon 77 485 45 02;
poczta tradycyjna, adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz; poczta e-mail
Przypominamy, że MOPS będzie wspomagał osoby starsze i niepełnosprawne, które potrzebują pomocy ze względu na specyfikę stanu zagrożenia epidemicznego. Takie osoby w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 10:00 mogą składać zapotrzebowanie na bieżące zakupy i leki pod numerem telefonu 77 485 45 02, wewnętrzny 11.
 
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania swoich spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem:
telefonu 77 485 43 56 do 58;
poczty tradycyjnej, adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1,   48-130 Kietrz;
 
Wszystkie te działania podejmujemy, aby zapewnić ciągłość pracy instytucji
mających służyć Mieszkańcom.
Mają one również na celu zagwarantować możliwie najwyższy stopień
bezpieczeństwa Petentom i Pracownikom.
Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do zaleceń
 
 
 

 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.